پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات

دانلود پاورپوینت مبانی فناوری اطلاعات که شامل 158 اسلاید و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : PowerPoint

 • اطلاعات
 • امروزه اطلاعات عامل اصلي قدرت است.
 • اطلاعات ثروتي ناشناخته اما فراوان است.
 • تسلط واقعي تسلط اطلاعات است.
 • متاسفانه اطلاعات در کشورهاي در حال توسعه ناشناخته مانده است.
 • فراواني اطلاعات يك مزيت است. 
 • نقش هايIT:
 • The effects of Information Technology on Creativity (Human Work Sciences / Technical Psychology). All innovation begins with creative ideas.  
 • The Impact Of Information Technology On The Culture and Social System Of Organization. 
 • Information Technology and Resource Management.
 • Information Technology and Productivity.
 • Information Technology, International Cooperation and Global Security Programs.
 • Information Technology in Organizations.
 • Planning for Information Systems and Technology.
 • IT Management
 • فناوری اطلاعات تقريبا تمام مفاهيم زير را در سازمان ها در برمی‌گيرد:
 • طراحی سه بعدی تصاوير
 • راهبری بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها
 • کدنويسی نرم‌افزارها
 • پشتيانی فنی
 • مديريت پروژه و بودجه
 • توليد مطالب فنی
 • مديريت شبکه‌ های کامپيوتري
 • توليد و ايجاد صفحات وب
 • توليد فايل‌های ويدئويی ديجيتال
 • طراحی سيستم‌های کامپيوتری خاص
 • فروش محصولات بر روی اينترنت
 •  IT به كاركنان سازمان کمک می‌کند تا مشکلات تکنيکی، سازمانی و مديريتی ذخيره، کاربرد و بازيابی اطلاعات خود را حل کنند.
 • ابزاری که اين علم شامل آن‌هاست عبارتند از
 • برنامه‌های کامپيوتر، بانک‌های اطلاعاتی، برنامه‌های کاربردی، شبکه‌های ارتباطی، تحليل وطراحی سيستم ها، برنامه‌نويسی زبان‌ها و پايگاه‌های دانش
 • Can you decide which answers come from the person and which from the computer is better?
 • اينترنت چيست ؟
 • اينترنت يك سيستم client/ server عظيم الجثه است.
 • تاريخچه اينترنت:
 • اينترنت در اواخر دهة 1960 ميلادي به عنوان ARPAnet شبكة پژوهشي دفاعي در آمريكا متولد شد كه سرورهايي را كه توسط مقامات نظامي كليدي و همكاران آكادميك شان استفاده مي شد به يكديگر متصل كرد.
 •  آن به صورت شبكه اي ساخته شد كه حتي اگر يكي از پيوندهايشان از بين برود، باز هم قابل اطمينان باشد. اين قابليت از طريق شكستن داده ها و پيام هاي فرستاده شونده بين كاربران به بسته هاي كوچك تر امكان پذير شد و توانست مسيرهاي متفاوتي را دنبال كند.
 • كليه اقدامات كشور مالزي در محورهاي سه‌گانه مردم، زيرساخت ها و كاربردهای فناوری اطلاعات تنظيم شده است:
 • الف- مردم: آموزش + افزايش مهارت + فرهنگ سازي
 • ب-   زيرساخت ها:  شبكه + تجهيزات + مقررات و قوانين
 • ج-   كاربردها:
 • 1ـ تأسيس شهرك نمونه  و 7 پر وژه راهبردي در زمینه مدارس هوشمند smart school
 • کاارت شناسايي همه منظوره
 • خوشه هاي تحقيقاتي
 • دولت الكترونيك
 • شبكه توليد جهاني
 • بازاريابي بدون مرز
 • پزشكي از راه دور
 • 2ـ  ايجاد جوامع الكترونيك                                        
 • كتابخانه‏هاي ديجيتالي                                  
 • نشريات و مطالب الكترونيكي
 • خريد از راه دور
 • 3ـ شبكه كنفرانس از راه دور                         
 • پست الكترونيك
 • توليد مواد تفريحي ـ آموزشي
 • خدمات آموزشي روي شبكه بر اساس تقاضا
 • اهميت اطلاعات در سازمان
 • امروزه اطلاعات هم به عنوان يك منبع مهم استراتژيك در سازمان و هم به عنوان يك منبع عمده براي ارزش افزوده مطرح است، ‌اطلاعات همواره به عنوان يك مزيت رقابتي قلمداد شده است. بنابراين دستيابي به اطلاعات مربوط به فعاليت هاي گوناگون سازمان از جنبه هاي مختلف مي تواند برعملكرد كلي سازمان اثرگذار باشد.
 • داشتن اطلاعات در زمينه نيازها و ديدگاه هاي مصرف كنندگان نسبت به كالاها و خدمات فعلي سازمان مي تواند به بهبود محصولات و ايجاد محصولات منجر شود.
 • اطلاعات درمورد پيشرفت هايي كه در زمينه مواد و كاربرد فناوري وجود دارد مي تواند به كارايي و بهره وري در فرايند توليد و بهبود طراحي و كيفيت محصول منجر گردد.
 • ارتباطات پيشرفته ميان كاركناني كه خدماتي را به مشتري ارائه مي دهند و گروه عمليات طراحي و توليد محصول موجب مشخص شدن نواقص كالا و مشكلات در نصب و اجراي عمليات خواهد شد و لذا موجب افزايش كيفيت شود.
 • وجود جريان صحيح اطلاعات بين بخش هاي توليد و فروش مي تواند وظايف پيش بيني و برنامه زمان بندي توليد را بهبود بخشيده و زمان تحويل را كاهش دهد.
 • توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور اعم جامعه بشري و به طور اخص، جامعه صنعتي و سازمان‌هاي تجاري را در وضعيتي قرار داده است كه براي ادامه حيات مي‌بايد در پي يافتن ابزار و راهكارهاي جديد متناسب با شرايط حاكم باشند.
 • زماني سازمان‌ها به دنبال يافتن اطلاعات و دانش بودند؛ اما امروزه با حجم انبوهي از اطلاعات و داده هاي گوناگون رو به رو هستند كه در بسياري موارد، اداره و بهره وري صحيح از آن خود مسئله‌اي ديگر است.
 • شايد به همين دليل است كه مديريت دانش جاي ويژه‌اي در متون و ادبيات مديريت براي خود بازكرده و صاحب نظران امر را براي توسعه فنون و راهكارهاي مرتبط به سوي خود كشانده است.
 • در عصر حاضر، دانش به عنوان يکي از عوامل شناخته شده در امر توليد هم‌چون نيروي کار، سرمايه و زمين، به شمار نمي‌رود، بلکه امروزه به عنوان تنها عامل اساسي در حوزه توليد ارزيابي مي‌شود. دراكر چنين استدلال مي‌کند که ارزيابي دانش به عنوان تنها عامل اساسي (نه به عنوان منبعي در کنار منابع ديگر) دليل اصلي برتري جامعه نوين تلقي مي‌شود.
 • تافلر معتقد است كه دانش از مجاورت نيروي سرمايه و نيروي انساني خارج شده و به عنوان جوهر اصلي آن‌ها درآمده است و به همين دليل رقابت براي کنترل دانش و ابزار ارتباطي، در عرصه جهاني بسيار شديد شده است. او هم‌چنين معتقد است كه دانش يك جايگزين نهايي براي منابع ديگر به شمار مي‌رود.
 • تفاوت دانش با اطلاعات
 • دانش نه داده است و نه اطلاعات. در تفاوت دانش با اطلاعات سه مسئله عمده به چشم مي‌خورد.
 • اول اينكه دانش، برخلاف اطلاعات، در مورد باورها و تعهدات بحث مي‌کند. دانش، كاركرد يك ديدگاه عقيده‌اي يا تصور ويژه مي‌باشد.
 • دوم اينكه، دانش برخلاف اطلاعات در مورد «عمل» بحث مي‌كند. عمل همواره نوعي دانش تلقي مي‌گردد.
 • سوم اينكه دانش، همانند اطلاعات، مربوط به معنا بوده و خود معنا نيز يك فرآيند ارتباطي و بافتي تلقي مي‌گردد. 
 • در واقع مديريت دانش را مي توان به صورت زير تعريف كرد:
 • ((توسعه سيستم هايي براي كسب
 • و به اشتراك گذاشتن سرمايه هاي ذهني))
 • خلق دانش
 • فرضيه‌اي كه بر اساس آن دانش از طريق كاركرد متقابل بين دانش ضمني و دانش صريح خلق مي‌شود، ما را مجاز به ارائه چهار شيوه مختلف براي تبديل دانش مي‌سازد. اين چهار شيوه عبارتند از:
 •  (1) دانش ضمني به دانش ضمني، يا اجتماعي‌سازي.
 •  (2) از دانش ضمني به دانش صريح يا برون‌سازي.
 •  (3) از دانش صريح به دانش صريح يا تلفيق.
 •  (4) از دانش صريح به دانش ضمني يا درون‌سازي.
 • چهار شيوه مختلف براي تبديل دانش
 • اجتماعي‌سازي: شيوه اجتماعي‌سازي، به عنوان فرآيند اشتراك تجارب و در پي آن خلق دانش ضمني از قبيل الگوهاي ذهني و مهارت هاي فني مشترك تعريف مي‌شود. فرد مي‌تواند دانش ضمني را بدون استفاده از زبان، به طور مستقيم به دست آورد.
 • چهار شيوه مختلف براي تبديل دانش
 • برون‌سازي: برون‌سازي، فرآيندي است كه طي آن دانش ضمني، در قالب مفاهيم صريح بيان مي‌شود. برون‌سازي، نمونه كاملي از فرآيند دانش‌آفريني است كه در آن دانش ضمني در قالب هاي مختلفي همچون استعاره، قياس، مفاهيم، فرضيه و يا الگو، تبديل به دانش صريح مي‌شود.
 • چهار شيوه مختلف براي تبديل دانش
 • تلفيق‌سازي: تلفيق‌سازي، فرآيند قاعده‌مند ساختن مفاهيم در قالب سيستم دانش مي‌باشد. اين شيوه تبديل دانش، مواردي همچون تلفيق اشكال مختلف دانش صريح را در بر مي‌گيرد. افراد مي‌توانند از طريق ابزاري نظير اسناد، جلسات، مكالمات تلفني، يا شبكه ارتباطات رايانه‌اي به تبادل دانش و تلفيق آن بپردازند. با پيكربندي مجدد اطلاعات موجود به واسطه تنظيم، جمع‌آوري، تلفيق و طبقه‌‌بندي دانش ضمني (به همان روشي كه در پايگاه داده‌هاي‌ رايانه‌اي اعمال مي‌شود) مي‌توان به دانش جديدي دست يافت.
 • چهار شيوه مختلف براي تبديل دانش
 • درون‌سازي: درون‌سازي فرآيندي است كه طي آن دانش صريح در قالب ضمني، تجسم مي‌يابد. اين فرآيند با «يادگيري عملي» ارتباط بسيار نزديكي دارد. وقتي كه تجارب موجود از طريق فرآيندهاي اجتماعي‌سازي، برون‌سازي و تلفيق بر مبناي الگوهاي ذهني مشترك يا تخصص فني، جزء دانش ضمني فرد، درون‌سازي مي‌شوند، به صورت موجودي‌هاي‌ با ارزش در مي‌آيند.
 • Management Information Systems
 • زيباترين و موثرترين جلوه اطلاعات در مديريت تجلي دارد که ثمره اصلي آن تصميم گيري است.
 • سه دليل اصلي نياز مديران به سیستم های اطلاعات مدیریت عبارتند از:
 • 1- افزايش پيچيدگي کار مديران و میریت
 • 2- پيشرفت تکنولوژي در تهيه ابزارهاي تصميم گيري
 • 3- سرعت و رقابت
 • ‌اطلاعات داده هاي مورد نياز براي تصميم گيري را فراهم مي كند.
 • اين امر از طريق اقدامات زير صورت مي گيرد:
 • 1- توصيف داده ها
 • 2- تبيين رخدادها
 • 3-‌ پيش بيني رويدادها
 • 4- ‌پيشنهاد راهكارهاي لازم
 • 5- ارزيابي فعاليت هاي ارائه شده
 • توصيف داده ها: ‌در اين مرحله هدف از گردآوري داده ها توصيف شرايط موجود است. همچنين در اين مرحله داده هاي مربوط به متغيرهاي تاثيرگذار بر عملكرد سازمان و نيز نتيجه عملكرد سازمان جمع آوري مي شود تا در مراحل بعد با تفسير و تعبير اين داده ها به اطلاعات مورد نياز دست يافت.
 • تبيين رخدادها:‌ تبيين رخدادها عاملي است كه ناآشنايي و غير منتظره بودن محيط را كاهش مي دهد درحوزه علم تبيين شرايطي است كه تحت آن برخي رويدادها تغيير يا از اصول پذيرفته شده تبعيت مي كند .
 • پيش بيني رويدادها: پيش بيني مشخص مي كند كه چه رويدادي به عنوان نتيجه برخي از موقعيت ها و يا مجموعه اي از شرايط اتفاق خواهد افتاد، ‌اطلاعات حاصل از پيش بيني كمك مي كند تا آينده را بهتر بشناسيم و براساس آن به تدوين برنامه ها بپردازيم. 
 • ‌پيشنهاد راهكارهاي لازم: ‌اين فرايند شامل مراحل تصميم گيري است . تعيين اهداف شناسايي گزينه هاي مربوط و نتايج احتمالي آنها، ‌ارزيابي اين نتايج و درپايان انتخاب تصميم بهينه.
 • ارزيابي فعاليت هاي ارايه شده: ‌به طور خاص درسازمان ارزيابي فرايند تعيين چگونگي موفقيت برخي برنامه ها با اقدامات دردستيابي به اهداف تعيين شده است اطلاعات مورد نياز براي  ارزيابي به مديران كمك مي كند تا برنامه هاي اجرايي را ارزيابي كنند و پتانسيل آتي آن را مشخص كنند.
 • Information & Decision Making
 • ارتباط فراگردی است که طی آن افراد از طريق انتقال علائم     
 • پيام , به ارسال و دريافت معنی مبادرت می کنند.         
 • ارتباطات سازمانی نيز به فراگردی دلالت دارد که طی آن      
 • مديران به تبادل اطلاعات و معانی با افراد و واحدهای         
 • داخل و خارج سازمان می پردازند .                   
 • عوامل ايجاد اختلال در فراگرد ارتباطات    
 • 1- سهل انگاری فرستنده در ارسال صحيح پيام
 • 2- تحريف عمدی پيام توسط منافع ذی نفع
 • 3- تأثير صداهای ناخواسته به فراگرد ارتباطات
 • 4- بی توجهی گيرنده هنگام دريافت پيام ها
 • 5- بی دقتی در تفسير پيام دريافتی
 • ارتباطات افقی
 •      معمولا از طریق رویه ها و روشهای انجام کار , در میان اعضای واحدها وگروهها ی کاری متعدد و اعضای بخشهای متنوع صفی وستادی بر قرار     می شود . این نوع ارتباطات موجب بهبود روحیه اعضای سازمان می گردد    و هماهنگی  واحدهای هم سطح و افراد هم ردیف را افزایش  می دهد.
 • ارتباطات عمودی
 • که به دو صورت برقرار می شود
 • í از بالا به پایین  : ممکن است از مدیریت عالی شروع شودو از طریق سایر سطوح مدیریت به کارگران وکارکنان سطح عملیاتی منتهی می گردد.
 • íاز پایین به بالا  : از سطوح پایین شروع می شودوبا ارائه گزارشها,پیشنهادهاودر خواستهابه سطوح بالاتر, استمرارمی یابد.
 • ارتباطات مورب
 •      بر نوعی رابطه در کنار ارتباطات افقی  ( بین مسؤلان وکارکنان ) دلالت دارد . که در آن طرفین ارتباط , از دو سطح جداگانه و از دو حوزه کاری متفاوت , باهم به مبادله پیام می پردازد.
 • سيستمهای ارتباط رسمی    
 • برای اثر بخش شدن اينگونه شبکه ها رعايت چهار مورد ذيل توصيه می شود:
 • 1- استفاده از مجاری رسمی برای انتقال اطلاعات
 • 2- کاراتر ساختن ارتباطات با استفاده از منابع قدرت در سازمان    
 • 3- تسهيل ارتباطات 
 • 4- حفظ اطلاعات و دانش های شغلی
 • مقايسه کارکردهای شبکه های ارتباط رسمی
 • 1- بهبود اثر بخشی و کارايی سيستم ارتباطی و رفع نارساييهای آن با استفاده از سيستم بازخور
 • 2- توجه به عواملی نظير عوامل روحی , روانی , فرهنگی
 • 3- توجه به موانع عمده ارتباطی نظير تفاوتهای زبانی , انگيزشی و فرهنگی
 •  
 • 4- استفاده از شيوه ارتباطی دو جانبه
 • 5- شناسايي مراحل اصلی فراگرد پيچيده ارتباطات سازمان و علائم و نمادهای مورد استفاده در آن برای بهبود ادراک و تحليل آن
 • جايگاه ITP در توسعه سيستم‏هاي اطلاعاتي
 • مفهوم IT/ISP چيست؟
 • مفهوم طرح كلان IT/ISP چيست؟
 • مفهوم طرح كلان IT/ISP چيست؟
 • اهداف ITP:
 • ضرورت هايIT/ISP:
 • مشكلات فقدان IT/ISP:
 • سطوح IT/ISP:
 • مراحل انجام IT/ISP:
 • برنامه‏ريزي پروژه
 • انواع برنامه‏ هاي انجام IT/ISP
 • اقدامات اساسي در IT/ISP
 • تحليل استراتژيك
 • تدوين معماري اطلاعات
 • مرحله تبديل IS Plan به IT Plan
 • تحليل و انتخاب تكنولوژي
 • برنامه‏ريزي اجرايي
 • نتايج پروژه ITP
 • سيستم‏هاي اطلاعاتي فاز اول

ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، نرم افزار ، سخت افزار و .......

این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ،جهت یادگیری سریع ، ارایه و کنفرانس و... در خدمت شما دانشجویان و اساتید محترم خواهد بود.

*هدف ما راحتی شماست*


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
MabaniFannavariEttelaat_745999_5469.zip3 MB

پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ

پاورپوینت آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ دانلود  پاورپوینت  آموزش تصویری فیلترها در فتوشاپ  که شامل 15 اسلاید میباشد : نوع فایل : PowerPoint *فیلترها در فتوشاپ برای تغییر حالت تصاویر موررد استفاده قرار میگیرند فیلترهای آموزشی در این پاورپوینت به شرح زیر میباشد : ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... این فایل پاورپوینت که با زحمت فراوان گرداوری، تایپ و تدوین شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش

پاورپوینت مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش دانلود  پاورپوینت  مقدمه اي بر داده کاوي و اکتشاف دانش  که شامل 31 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... مقدمه امروزه با گسترش سيستم هاي پايگاهي و حجم بالاي داده ها ي ذخيره شده در اين سيستم ها ، نياز به ابزاري است تا بتوان داده هاي ذخيره شده پردازش کرد و اطلاعات حاصل از اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت

پاورپوینت فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت دانلود  پاورپوینت   فناوری اطلاعات و مفاهیم مدیریت   که شامل 71 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ....... فهرست   سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم و تعاریف طبقه بندی و تکامل سیستمهای اطلاعاتی پردازشهای تراکنشی در مقابل سیستمهای اطلاعاتی وظیفه ای چگونه IT فعالیتهای سازمانی را حمایت می کند. چگونه IT زنجیره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پاورپوینت کامپیوترهای قابل حمل

پاورپوینت کامپیوترهای قابل حمل دانلود  پاورپوینت  کامپیوترهای قابل حمل  که شامل 29 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT و ....... فهرست تاریخچه جایگزین سیستمهای رومیزی بسط دهنده سیستمهای رومیزی PDA ها Hotsync  کارتهای حافظه PDA  جدول ارتقاء سیستمهای قابل حمل PC Card  پورتهای با عملکرد مشخص پورتهای با مقاصد عمومی رابط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

پاورپوینت گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن

پاورپوینت گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن دانلود  پاورپوینت  گذري بر تاريخچه كامپوتر و دیگر قسمتهای آن  که شامل 44 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات IT ، سخت افزار ، نرم افزار و ....... فهرست محتوا گذري بر تاريخچه كامپوتر :  مقدمه اولين باري كه كامپيوتر ساخته شد يك ابزار بسيار قوي بود . البته با استانداردهاي كنوني اين ابزار بسيار كوچك به نظر مي ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

تحقیق آشنايی با ضمان و احكام آن

تحقیق آشنايی با ضمان و احكام آن دانلود تحقیق  آشنايی با ضمان و احكام آن نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 50 فهرست محتوا   پیشگفتار هدف از پژوهش حاضر ، پاسخ يابي به اين سئوالات است که ماهيت ضمان ناشي از تعدي و تفريط چيست؟ آياضمان مزبور به حکم قانون وضع شده يا ناشي از قرارداد است؟ تعدي و تفريط چه مفهومي داردو چگونه قابل اثبات است و ارکان سازنده آن کدامند؟ شرط برائت از ضمان ناشي از تعدي و تفريط امي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,200 تومان

پروژه کارآفرینی تأسيس درمانگاه

پروژه کارآفرینی تأسيس درمانگاه دانلود پروژه کارآفرینی  تأسيس درمانگاه  نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 35 فهرست محتوا   1-خلاصه طرح نام طرح:  تاسیس درمانگاه شبانه روزی  محل اجراء: تهران - شهر قدس- بلوار امام حسین - میدان ولیعصر- خیابان 20 متری  میزان سرمایه گذاری : 2506576566 سرمایه در گردش : 323306900 نوع خدمات : خدمات درمانی و بهداشتی  ظرفیت : به دلیل این که ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

آشنايي با برينگها

آشنايي با برينگها دانلود مقاله تحقیقی با موضوع آشنايي با برينگها نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 27 فهرست محتوا   پیشگفتار برينگ (Bearing ) را ميتوان به مثابه قلب ماشينآلات در تمام صنايع در نظر گرفت. نقش اصلی برينگ در ماشينآلات ايجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است. لذا كوچكترين خلل در كاركرد برينگها ، ماشين آلات را از حركت يا کار مؤثر باز ميدارد. از آنجا كه اصطكاك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

برنامه ریزی توسعه شغلی

برنامه ریزی توسعه شغلی دانلود تحقیق پژوهشی با موضوع برنامه ریزی توسعه شغلی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 14 فهرست محتوا پیشگفتار برنامه ریزی توسعه شغلی،یکی از امور مهمی است که تعیین اهداف، راههای وصول به اهداف را میسر می سازد، هرچه واحد کاری رشد بیشتری پیدا کند احتیاج به برنامه ریزی بیشتری می باشد وقت شما بیشتر صرف برنامه ریزی شده، از کارهای اجرایی عادی شما کاسته خواهد شد... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

تحقیق ریاضیات

تحقیق ریاضیات دانلود تحقیق ریاضیات نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 21 فهرست محتوا پیشگفتار ریاضیات عموما مطالعه الگوی ساختار، تحول، و فضا تعریف شده است؛ بصورت غیر رسمی تر، ممکن است بگویند مطالعهاعداد و اشکال است.تعریف ریاضیات بر حسب وسعت دامنة آن و نیز بسط دامنة فکر ریاضی تغییر کرده است. ریاضیات زبانی خاص خود دارد،که در آن به جای کلمات و علائم نقطه گذاری از اعداد و نمادها اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

مقاله روش حل مسائل

مقاله روش حل مسائل دانلود مقاله روش حل مسائل   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا   آنالیز عددی و روش حل مسائل در آن روشهاي حل مسئله برآورد خطاها کاربردها نرم افزار‌ها برنامه ريزي خطي و روش سيمپلكس مفهوم برنامه ریزی خطی ویژگی های برنامه ریزی خطی مدل عمومي مدل سازي حل مسائل برنامه ریزی خطی منبع:   پیشگفتار آنالیز عددی (Numerical a ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,200 تومان

Heart Patient بیمار قلبی

 Heart Patient بیمار قلبی دانلود مقاله تحقیقی لاتین با موضوع Heart Patient بیمار قلبی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا   Congenital Heart Disease ?What is a congenital heart defect ?How common are these defects ?What caused the defect ?How is a congenital heart defect discovered ?What happens after a heart defect is found Missouri Heart Patient Helped By ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

توضيحاتي پيرامون گل داودي

توضيحاتي پيرامون گل داودي دانلود تحقیق توضيحاتي پيرامون گل داودي نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 30 فهرست محتوا  پیشگفتار داودي يا کليزانتموم بعنوان يک کات فلاور و قابل استفاده در فضاي آزاد مطرح است. مصرف گل داودي به عنوان شاخه بريده در همه دنيا رايج است و ميزان ارز آوري آن براي کشور ما يک رقم قابل توجهي است. با توجه به اينکه داودي يک گياه روز کوتاه است و دوره رشد رويشي آن در روزها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

گل اطلسی

گل اطلسی دانلود تحقیق گل اطلسی نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 9 فهرست محتوا پیشگفتار اطلسي گیاهی است که از زمانهای قدیم کاشتن آن متداول بوده است . این گیاه به بلندی 15 تا20 سانتیمتر و گل های زودرس آن بشکل خوشه انتهای ساقه گوشتی معمولا از نیمه اسفند تا فروردین باز میشود و به رنگهای سفید ، قرمز ، آبی ، بنفش ، صورتی و زرد و غیره است . این گیاه را در آپارتمان می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله قابليت اطمينان / پايايي

مقاله قابليت اطمينان / پايايي دانلود مقاله قابليت اطمينان / پايايي نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 27 فهرست محتوا كارآئي و اثربخشي كيفيت ؛ پيشران تعالي سازماني هزينه يابي كيفيت كنترل كيفيت فراگيري (tqc) مهندسي قابليت اطمينان توليد محصول بي عيب مديريت كيفيت استراتژيك جمع بندي موقت نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت ( RAP ) شاخصهاي قابليت اطمينان بحث قابليت اطمينان د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحقیق بادگیر

تحقیق بادگیر دانلود تحقیق بادگیر  که شامل 12 صفحه و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : Word ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و .......   فهرست محتوا عنوان بادگير بلندترین بادگیرجهان در یزد قرار دارد بادگیر های ایران باز گشایی عمارت بادگیر کاخ گلستان سازمان ملل هم بادگيرهاي ايراني را عربي خواند منابع *هدف ما راحتی شماست* ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی

برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی دانلود مقاله برآورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های عصبی نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 8 فهرست محتوا چکیده مقاله: شکست سدهای خاکی از جمله وقایعی است که خسارات مالی وجانی فراونی به همراه دارد، لذا در طرح سدهای خاکی باید این پدیده به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا تمهیدات لازم جهت کنترل سیلابهای بزرگ ناشی از شکست سد صورت گیرد. دبی خروجی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بررسی عایقهای صوتی در ساختمان

بررسی عایقهای صوتی در ساختمان دانلود مقاله  بررسی عایقهای صوتی در ساختمان   نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 26 فهرست محتوا بخش اول: روش‌های كنترل و كاهش آلودگی صوتی در مجتمع‌های مسكونی و ساختمان‌ها طراحی مناسب سایت پلان استفاده از كاربری‌های كمتر آسیب‌پذیر به عنوان حایلی برای مناطق آسیب‌پذیرتر طراحی مناسب درخصوص ارتفاع ساختمان‌ها طراحی مناسب محو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم ...

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم ... دانلود تحقیق   بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385   نوع فایل : Word  تعداد صفحات : 100 فهرست مطالب: فهرست مطالب الف فهرست جداول ث فهرست نمودارها ث چكيده 1 فـصـل اول كليات تحقيق مقدمه 2 بيان‌مسئله 3 ضرورت و اهميت مسئله تحقيق 5 اهداف پژوهش 6 فرضيه‌هاي پژوهش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان 4,160 تومان 48% تخفیف

استيفاء در قانون مدني

استيفاء در قانون مدني دانلود تحقیق استيفاء در قانون مدني نوع فایل : Word   تعداد صفحات : 166 فهرست مطالب مقدمه 1 چكيده كار تحقيقي 7 پيشينه تاريخي 10 نتيجه 17 فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22بخش نخست – كليات 23 گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23 گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29 گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35 نتيجه 46 بخش دوم : شرايط و آثار 55 گفتار اول – روابط معرف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

کارآموزی آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

کارآموزی آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر دانلود کارآموزی رشته گیاهپزشکی با موضوع  آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر   نوع فایل : Word   تعداد صفحات : 130 فهرست مطالب - مقدمه 1 - فصل اول كليات 4- اهداف كلينيك 5 - آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي يك كلينيك گياه پزشكي 7 - طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه جهت تشخيص بيماريهاي گياهي 7 - مشخصات نمونه خوب 8 - اصول جمع آوري گياهان 9 - تهيه اسلايد موقت ميكرو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مسوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي

مسوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي دانلود تحقیق  مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي   نوع فایل : Word  تعداد صفحات : 640 فهرست مطالب مقدمه فصل اول : دولت و مسووليت بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن گفتار نخست: تعريف دولت 1-1) اجتماع سياسي 2-1) اقتدار سياسي 3-1) تعريف دولت 4-1) دولت مدرن گفتار دوم: منشا دولت 1-2) دولت مبتني بر رضايت 1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت 2-1-2) نظريه قرارداد اجت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 4,800 تومان 20% تخفیف

گزارش کار آفات و بیماری های مهم درخت بید

گزارش کار آفات و بیماری های مهم درخت بید دانلود کارآموزی رشته گیاهپزشکی با موضوع  آفات و بیماری های مهم درخت بید نوع فایل : Word   تعداد صفحات : 100 فهرست مطالب - مقدمه 1 - فصل اول – كليات 2 - اهداف كلينيك 4 - آشنايي با امكانات و اجزاي لازم براي كلينيك گياهپزشكي 5 - بررسي و تشخيص آفات و بيماريهاي ارسال شده به آزمايشگاه 6 - طرز جمع آوري نمونه و ارسال نمونه جهت تشخيص بيماري‌هاي گياهپزشكي 6 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

گزارش کار شرکت برق صنعتی آبپخش

گزارش کار شرکت برق صنعتی آبپخش دانلود گزارش کار کارآموزی شرکت برق صنعتی آبپخش نوع فایل : Word تعداد صفحات : 60 شرح محتوا « فهرست مطالب »   پيشگفتار....................................... 1   مقدمه ........................................ 2 ميزان رضايت دانشجو از اين دوره................. 3 فصل اول : ( آشنايي كلي با مكان كارآموزي ) معرفي سازمان................................... 5 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است

چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است دانلود مقاله چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 17 فهرست محتوا   مقدمه‌ تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تأمین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب

تأمین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب دانلود مقاله تأمین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 10 شرح محتوا چکیده مقاله: عملیات هوادهی یکی از مهمترین و اصلی ترین مراحل در فرآیند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به شمار می رود. تاکنون رو ش های متفاوتی برای هوادهی توده بیولوژیکی فاضلاب بکار رفت ه است. هوادهی مکانیکی بوسیله همزن های موتوری . در این تحقیق سعی شده است تا از فعالیت جل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تخمين افت انرژي روي سرريز پلكاني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي

تخمين افت انرژي روي سرريز پلكاني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي دانلود مقاله  تخمين افت انرژي روي سرريز پلكاني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 9 شرح محتوا چکیده مقاله: تمهیدات گوناگونی جهت کاهش اثرات مخرب عبور جریان از روی سرریزها وجود دارد که یکی از این موارد،استفاده از سرریز پلکانی جهت کاهش انرژی جریان می باشد. از آنجایی که عوامل وشرایط گوناگونی در افت انرژی روی این نوع سرریز دخیل می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان

تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان دانلود مقاله  تحلیل سیستم های ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان   نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 24 شرح محتوا چکیده مقاله: تحليل سيستم هاي ثانويه تحت اثر تک مؤلفه‌هاي زلزله تاکنون موضوع تحقيقات زيادي بوده است. تحليل سيستم هاي اوليه تحت اثر مؤلفه‌هاي چندگانه زلزله نيز توسط محققين مختلف مورد بررسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحليل لرزه اي ديوارهاي آب بند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي

تحليل لرزه اي ديوارهاي آب بند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي دانلود مقاله با موضوع  تحليل لرزه اي ديوارهاي آب بند بتن پلاستيك در سدهاي خاكي نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 6 شرح محتوا چکیده مقاله: در این مقاله رفتار دینامیکی دیوارهای آب بند بتن پلاستیک در سدهای خاکی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل‌های انجام یافته در مرحله پایان ساخت سد و در شرایطی که دریاچه سد خالی است، صورت پذیرفته و رفتار مصالح سد، پی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ

تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ دانلود مقاله با موضوع  تحليل جريان غير ماندگار در خطوط لوله ناشي از توقف ناگهاني پمپ نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 8 شرح محتوا چکیده مقاله: جریان غیر ماندگار ، جریانی است که خصوصیات سیال در هر نقطه آن با زمان تغییر کند. معروف ترین و مخرب ترین حالت جریان غیر ماندگار در لوله ها ، چکش آبی(Water Hammer)است. چکش آبی یا ضربه قوچ ، نوعی جریان غیر ماندگار است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحليل عددي تراوش در محيطهاي خاكي غير اشباع

تحليل عددي تراوش در محيطهاي خاكي غير اشباع دانلود مقاله با موضوع  تحليل عددي تراوش در محيطهاي خاكي غير اشباع نوع فایل  : PDF   تعداد صفحات : 9 شرح محتوا چکیده مقاله: با توجه به اینکه در بسیاری از نقاط زمین، سطح آب زیرزمینی در عمق نسبتاً زیادی قرار گرفته، مطالعه مکانیک خاکهای غیر اشباع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جمله مسائل مطرح در خاکهای غیر اشباع مطالعه حرکت آب است که به تعیین میزان د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مقاله فلسفه دین

مقاله فلسفه دین دانلود مقاله فلسفه دین نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 51 فهرست محتوا   پیشگفتار ريچارد سوئين برن (Richard Swinburne) (۱۹۳۴-) استاد فلسفه دين در آكسفورد، يكى از تأثيرگذارترين فيلسوفان دين در دهه هاى اخير محسوب مى شود. او مانند پلانتينگا (۱۹۳۲-) و ولترستورف(۱۹۳۲-) در آمريكا پايبندى صريح و قاطع به خداباورى وعقيده خداباورانه (theism) را با استدلال فلسفى د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها

فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها دانلود مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها نوع فایل  :  Word  تعداد صفحات : 26 فهرست محتوا   پیشگفتار چكيده: ارابة فناوري اطلاعات و ارتباطات در شرکتها به سرعت به پيش مي‌تازد و جوامع دنيا را دستخوش تغييرات بنيادي مي‌كند. فعاليت‌ها، مشاغل، مهارت‌ها، فرهنگ‌ها، نيازها و... همه و همه تحت تاثير اين فناوري قرار گرفته و متحّول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران دانلود  پاورپوینت  نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران  که شامل 16 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران مقدمه روند تجارت طی سال های آینده تغییر خواهد کرد، نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (OECD) طی 20 سال آینده حدود 3% و نرخ رشد اقت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی

پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی دانلود  پاورپوینت مقایسه سیستم های خرید داخلی و خارجی  که شامل 9 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا خرید اولویت اهمیت مصلحت منفعت نمای کلی فرایند خرید داخلی اقسام خرید : اقسام خرید از نظر کمیت ( مبلغ ) مناقصه و مزایده نمای کلی فرایند خرید خارجی کتابهایی که بعنوان منبع از نظر گذرانده شده این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت مديريت مالي 1

پاورپوینت مديريت مالي 1 دانلود  پاورپوینت   مديريت مالي 1   که شامل 261 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازرگانی و ....... هدف کلي: آشنائي با تکنيکهاي حداکثر کردن ثروت و استفاده بهينه از منابع مالي اهداف رفتاري کل پاورپوینت: دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: 1 - مديريت مالي را تعريف نمايد. 2 - اهداف مديريت مالي را برشمارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

نحوه محاسبه ریسک کنترل

نحوه محاسبه ریسک کنترل دانلود پاورپوینت   نحوه محاسبه ریسک کنترل  که شامل 22 اسلاید و بشرح زیر میباشد : نوع فایل : PowerPoint ویژه ی رشته های حسابداری، اقتصاد ، مديريت بازاریابی و ....... فهرست محتوا خطر حسابرسی: خطر کنترل 1)برآورد اولیه خطر کنترل 2) برآورد نهایی خطرکنترل اهداف شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی وبرآورد اولیه از خطر کنترل 1) تشخیص قابل حسابرسی بودن صورت های مالی 2) تدوین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت حسابرسی 2

پاورپوینت حسابرسی 2 دانلود پاورپوینت حسابرسی 2 که شامل 299 اسلاید و بشرح زیر است: نوع فایل : PowerPoint فهرست مطالب پاورپوینت : فصل اول: کلیات فصل دوم : موجودیهای صندوق بانک فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده فصل ششم : دارائیهای ثابت فصل هفتم : بستانکاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت كليات بازاريابي بين‌المللی

پاورپوینت كليات بازاريابي بين‌المللی دانلود پاورپوینت كليات بازاريابي بين‌المللي که شامل 293 اسلاید میباشد ، مشتمل بر بخش های زیر است : فصل اول  كليات بازاريابي بين‌المللي فصل دوم  محيط فرهنگي در بازاريابي بين المللي فصل چهارم  محيط سياسي و قانوني در بازاريابي بين‌المللي فصل پنجم  تحقيقات بازاريابي بين‌المللي فصل ششم  استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت سمینار مسائل مالی با موضوع صندوق های بازنشستگی

پاورپوینت سمینار مسائل مالی با موضوع صندوق های بازنشستگی دانلود پاورپوینت سمینار مسائل مالی با موضوع صندوق های بازنشستگی که شامل 12 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل  :  PowerPoint فهرست محتوا تعریف بازنشستگی : دلایل با اهمیت شدن صندوقهای بازنشستگی  انواع طرح های بازنشستگی : ساختار تأمین اجتماعی درایران : نظام مشارکتی : تأمین اجتماعی در دیگر کشورها  تأمین اجتماعی در اردن : تأمین اجتماعی در ایرلند  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2 دانلود پاورپوینت حسابداری صنعتی 2  که شامل 27 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint   مقدمه : حتماً تاكنون بارهاو بارها با اين واژه برخورد داشته ايد . به راستي حسابداري بهاي تمام شده چيست ؟ چرا مديران مالي سازمانها همواره سعي دارند تا خود را به مرحله اي برسانند كه بتوانند از اين شاخه از فن حسابداري استفاده نمايند ؟ آيا اين درست است كه بعضي ميگويند به واقع نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

حسابداری پیشرفته 2

حسابداری پیشرفته 2 دانلود پاورپوینت حسابداری پیشرفته 2  که شامل 314 اسلاید و بشرح زیر میباشد: نوع فایل : PowerPoint هدف اصلي پاورپوینت حسابداري پيشرفته 2 آ شنا شدن دانشجويان حسابداري با نحوه تلفيق حسابهاي شركت اصلي وشركتهاي فرعي ميباشد فهرست فصل ها فصل اول-اشكال توسعه شركتها فصل دوم-صورت سود وزيان تلفيقي به روش خريد فصل سوم-تركيب صورتهاي مالي با روش ارزش ويژه فصل چهارم-خريد وفروش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش دانلود پاورپوینت رشته ی حسابداری با موضوع قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش که شامل 40 اسلاید به همراه فایل Word میباشد ، مشتمل بر بخشهای زیر است : فهرست محتوی روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی دستمزد تعطیلات رسمی پاداش حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد حقوق پایهBase rate اضافه کاری over time شب کاری کار مختلط کار متناوب نوبت کاری دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان