پروژه نظام تولید بهنگام

پروژه نظام تولید بهنگام

دانلود پروژه نظام تولید بهنگام

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 86

فهرست و پیشگفتار

فصل اول:معرفی JIT - 5
تاريخچه وتکامل توليد بهنگام ----- 6
تعريف نظام بهنگام ------- 9
نظام بهنگام دريک نگاه -- 10
مبانی توليد بهنگام 14
اجزای توليد بهنگام ------- 15
اهداف توليد بهنگام - 18
مزاياومحدوديتهای JIT ---- 20
منطق اجرایJIT --23
پيش نيازهای يک برنامه JIT -----26
برنامه ريزی نظام توليد بهنگام ---- 27
فصل دوم:اجرای برنامه JIT -- 36
مقدمه ----- 37
1- ايجاد يک استراتژی اجرايی --- 38
2- يک برنامه عملياتی برای اجرا 40
1-2-وقتی فعاليتهای اجرای JITتکمیل می شود - 42
2-2-چگونه فعاليتهای اجرايی JITانجام می شود ------ 43
3- سيستمهای جمع آوری وسنجش داده ها ------- 43
4- پروژه های آزمايشی(راهنما) - 47
5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحاديه ها ---- 48
1-5- مقاومت کارکنان 49
2-5- اتحاديه ها ----- 50
6- فرايند اجرای JIT ----- 52
فصل سوم:کنترل JIT -- 54
کنترل تولیددرنظام بهنگام -- 55
سیستم کانبان ------- 56
وظایف کانبان ------ 56
تولید یکنواخت ----- 57
کاهش زمان عملیات وزمان چرخه -- 60
اجرای سیستم کانبان 61
وظایف کانبان ------- 63
انواع جریان مواد --- 64
گردش کانبان ------- 67
وسعت عمل کانبان - 69
فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا 71
شرکت تویوتا ------ 72
مقدمه ------ 73
تاریخچه --- 73
سیستم تولیدتویوتا(TPS) -- 74
تولیدبهنگام(JIT) -- 76
کانبان ------ 76
JIDOKA 77
فلسفه وچشم اندازتویوتا ----- 77
فرهنگ سازمانی وارزشها -- 78
آینده 78
تشریح مفاهیم ------- 80
واژه نامه انگلیسی- فارسی -- 83
فهرست منابع ------- 85

« فهرست جداول »

سازماندهی برنامه ریزی بهنگام 13


« فهرست نمودارها واشکال »

نظام تولید بهنگام ------ 20
برنامه ریزی نظام بهنگام ------ 20
سیستم حلقه بسته ------ 61
سیستم رانش به جلو --- 65
سیستم کششی ازجلو --- 67
گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه - 70

 

فصل اول:
معرفی JIT

• تاریخچه وتکامل تولید بهنگام:
JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام درآن مطرح گردید. این نظام دربحران نفتی سال1973 مورد حمایت وسیعی قرار گرفت وپس ازآن توسط بسیاری سازمانهای دیگر انتخاب گردید.
JITدرآغازبه عنوان روشی برای کاهش سطوح موجودی انبارهای ژاپنی مطرح بود.امروزه JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل مجموعه ای ازعلوم ودراختیارگرفتن یک سری جامع ازاصول وتکنیکهای تولید گسترش یافته است. تولید بهنگام درصورتیکه به شکل مناسب دریک سازمان به کارگرفته شود ظرفیت تقویت مزیت رقابتی سازمان رادربازار به شکل اساسی باکاهش اتلافها وبهبودکیفیت محصول وبهره وری تولید دارا خواهدبود.
درژاپن زمینه های فرهنگی قوی درارتباط با ظهورJITوجوددارد.اخلاق کارژاپنی یکی ازاین عوامل است.اخلاق کارژاپنی دربرگیرنده نظریات زیراست:
• کارکنان دارای انگیزه قوی برای دنبال نمودن بهبود دائمی وبرتری نسبت به آنچه که هم اکنون وجودداردهستند.
• شرکتها برکارگروهی شامل ترکیب استعدادهاوتقسیم دانش،مهارتهای حل مشکلات، ارائه نظرات ودستیابی به یک هدف مشترک تاکید دارند.
• کاروتلاش براستفاده از اوقات فراغت مقدم است.
• کارکنان تمایل دارند که درتمام دوران شغلی خوددریک شرکت بمانند.
• حس برابری وتفکرکارگروهی به میزان بسیاربالا درژاپنی وجود دارد.
علاوه براینJITبه عنوان وسیله ای برای دستیابی به بالاترین سطوح بکارگیری منابع محدود موجود خود شناخته شد.


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
nezame-toulide-behengam_721615_2703.zip84.4k